Posted in Cywilizacja

Elementy cywilizacji

Więcej Elementy cywilizacji
Posted in Ogólna

Państwo – organizacja autonomiczna

Jako elementy składowe państwa podać należy: populację, terytorium i władzę – to rozgraniczenie pozwala na odróżnienie go od innych organizacji życia publicznego. Państwo określić można…

Więcej Państwo – organizacja autonomiczna